ДЕЙНОСТИ :


Строително-ремонтни работи за изграждане на Дневния център – с цел създаване на техническите условия за функционирането на Дневния център.
Предоставянето на услугите на целевата група ще се извършва в сграда, собственост на община Хисаря, намираща се в с.Старосел, предоставена  за Дневен център за възрастни хора на пенсионна възраст.
Помещенията, в които ще  функционира Дневния център представляват:
- Кухня (разливочна);
- Трапезария;
- Рехабилитационна;
- Дневна;
- Кабинет за персонала ;
- Санитарни възли – 2бр.

Осигуряване на медицинско, кухненско, битово и др.оборудване за създаване на максимално добри условия за комплексност на предоставяните услуги в Дневния център

Формиране и обучение екипа на Дневния център - осигуряване човешките ресурси за изпълнението на проекта

Транспортни дейности - осигуряване транспортирането на бенефициентите от домовете до Дневния център и обратно, доставката на храна и др.материали необходими за дейностите

Предоставяне на здравни услуги - повишаване на здравния и социален статус на бенефициентите - рехабилитационна дейност, постоянно медицинско наблюдение

Предоставяне на комплекс от социални услуги - преодоляване социалната изолация и включване на бенефициентите в обществения живот, организиране храненето, създаване на летен парк за отдих, провеждане на екскурзии, изложби, групово празнуване на национални и религиозни празници, рождени и именни дни, организиране на ателиета по интереси.

Предоставяне на образователни услуги - социална реинтеграция и повишаване качеството на живот на бенефициентите - Дискусионен клуб, Срещи с НПО, бизнеса и др.социални групи извън общността, срещи със специалисти по здравни въпроси

Информационна кампания - представяне на проекта и популяризиране източниците на финансиране и постигнатите резултати. Изготвяне и разпространение на информационна брошура, създаване и поддържане на интернет страница, изработване на информационна табела, конференция за закриване на проекта.

 

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА СТАТИЯ     ИЗПРАТИ КОМЕНТАР